Çağrı Merkezi 0 (538) 542 57 30

Aydınlatma ve Rıza Metni

Müşteri Hizmetleri İçin Aydınlatma Metni
Müşteri Hizmetleri Süreçleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, TekstilTürkiye  Okan Oto Kılıf PAZARLAMA İMALAT SANAYİ LTD. ŞTİ.. (“TekstilTürkiye”) ile çağrı merkezinden, yardım sayfasından, web sitesi üzerinden talep açarak ya da destek@tekstilturkiye.com  adresine mail atarak bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz TekstilTürkiye tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Bizimle çağrı merkezinden, yardım sayfasından, web sitesi üzerinden talep açarak ya da destek@tekstilturkiye.com  adresine mail atarak iletişime geçtiğinizde, bizimle paylaşmış olmanız halinde aşağıdaki verilerinizi işlemekteyiz:
İsim, soyisim ve doğum tarihi bilginizden oluşan Kimlik Bilgileriniz
E-posta adresi, telefon numarası ve ürün teslim adresinizden oluşan İletişim Bilgileriniz
Görüşme ses kayıtlarından oluşan Görsel ve İşitsel kayıtlarınız
Alışveriş bilgilerinizden (sipariş, satış vb.) oluşan Müşteri İşlem Bilgileriniz
Yukarıda sayılanlar dışında, bizimle yapacağınız görüşmelerde bizimle başka bir kişisel veri paylaşmanız durumunda, bu bilgileri da bu Aydınlatma Metni kapsamında işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, bizimle iletişim kurduğunuz kanala göre, çağrı merkezinden, yardım sayfasından, web sitesi üzerinden ya da destek@tekstilturkiye.com  adresi aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Süreçte bizimle paylaşacağınız Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız, Müşteri İşlem Bilgileriniz ve görüşmelerde iletebileceğiniz diğer kişisel verilerinizi;
Üyelik sözleşmemiz kapsamında iletebileceğiniz talepleri değerlendirebilmek için KVKK madde 5 (2) (c)’de öngörülen sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Şikayet ve taleplerinizi değerlendirebilmek ve çözebilmek için ve görüşme kayıtlarını tutabilmek için KVKK madde 5 (2) (f)’de öngörülen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak,
Şikayet ve taleplerinizi değerlendirirken tüketici mevzuatı ve elektronik ticaret mevzuatı gibi mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için KVKK madde 5 (2) (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi hukuki sebebine dayalı olarak;
Gerekli olması halinde hukuki süreçlerde kullanabilmek için KVKK madde 5 (2) (f)’de öngörülen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine ve KVKK madde 5 (2) (e)’de yer alan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarım Amaçları ve Alıcı Grupları

Süreçte bizimle paylaşacağınız Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız, Müşteri İşlem Bilgileriniz ve görüşmelerde iletebileceğiniz diğer kişisel verilerinizi;
Müşteri hizmetlerine ilişkin operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinde destek aldığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcı firmalar (bu firmalar yurt dışında yer alan depolama alanları kullanabilmektedir),
Sunucularımızı barındırabilmek, yedekleyebilmek ve e-posta hizmeti alabilmek için bu konuda destek aldığımız yurt içinde bulunan firma ile,
Üyelik işlemlerine ilişkin kayıtları tuttuğumuz sistemleri bize sunan ve yurt dışında da yer alabilecek olan servis sağlayıcılarımızla ve
Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için gerekli olması halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla, resmi makamlarla ve hukuk bürosuyla paylaşabiliriz.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;
Yazılı olarak Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 75 DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ adresine,
destek@tekstilturkiye.com adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
Adınıza bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz olması halinde https://mail.tekstilturkiye.com  kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.
Başvuru formuna  https://mail.tekstilturkiye.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,
OKAN OTO KILIF PAZARLAMA İMALAT SANAYİ LTD. ŞTİ. AKSU 6360044200

YENİ SANAYİ SİTESİ SANAYİ CADDESİ NO 75 DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ
0344 236 0820
0344 236 2728