Çağrı Merkezi 0 (538) 542 57 30

Kullanıcı Sözleşmesi

1.TARAFLAR 


İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Tekstil Türkiye Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır. Tekstil Türkiye Okan Oto Kılıf Pazarlama İmalat Sanayi LTD. ŞTİ AKSU ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında kullanıcının siteye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesinin sitenin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. TANIMLAR

Tekstil Türkiye Okan Oto Kılıf Pazarlama İmalat Sanayi LTD. ŞTİ. AKSU 6360044200

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: Site'de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı.

Satıcı: Site'de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve hizmetleri diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden kullanıcı.

Site:  www.TekstilTurkiye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Tekstil Türkiye Hizmetleri: Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Tekstil Türkiye tarafından site içerisinde ortaya konulan uygulamalar Tekstil Türkiye kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve uyarlamalar yapabilir. Tekstil Türkiye tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Tekstil Türkiye tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan kullanıcılara duyurulur.

Sıfır Risk Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde Tekstil Türkiye tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: Sıfır Risk Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için Tekstil Türkiye tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap.

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet.

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli.

Açık Artırma Benzeri Satış: Alıcıların, Satıcılar tarafından belirlenen sürelerde satışa arz ettiği ürünlerine teklif vermek suretiyle fiyat artırımı yapabilmelerini sağlayan fiyatlama modeli.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu Site'de sunulan hizmetlerin bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanma üyeliği ve hizmetlere ilişkin olarak Tekstil Türkiye tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanma üyeliği ve hizmetlere ilişkin olarak Tekstil Türkiye tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
 
4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1 Üyelik, sitenin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Tekstil Türkiye tarafından gönderilen 'link'e' kullanıcının girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca Tekstil Türkiye tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Tekstil Türkiye tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında Tekstil Türkiye’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Tekstil Türkiye’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Kullanıcıların Tekstil Türkiye tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Tekstil Türkiye doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d) Kullanıcılar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler. Tekstil Türkiye Kullanıcılar tarafından Tekstil Türkiye’ye iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma bu bilgi ve içeriklerin güvenli doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

e) Kullanıcılar, Tekstil Türkiye’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

f) Tekstil Türkiye’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, Tekstil Türkiye ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Tekstil Türkiye ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekstil Türkiye kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sitede sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Tekstil Türkiye çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Tekstil Türkiye, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

h) Kullanıcılar sitede satışa arz ettikleri ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Sıfır Risk Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar. 

ı) Kullanıcı, Tekstil Türkiye’nin site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekilişlere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Tekstil Türkiye’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

i) Kullanıcılar site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını aksi halde Tekstil Türkiye’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin sitenin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

k) Tekstil Türkiye, kullanıcılarına kendi insiyatifleri doğrultusunda, Tekstil Türkiye tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil sitenini faaliyet gösterdiği her mecrada Tekstil Türkiye tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. 

l) Kullanıcı Tekstil Türkiye siteye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı cihazın çalınması kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Tekstil Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, 'Hemen Al' ile ürünü satın almak amacıyla talepte bulunması veya satıcının belirlediği Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda ise ürüne teklif vermesiyle ürün açıklamasını satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır. 

b) Alıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda ürünlere teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin Tekstil Türkiye tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini, Sıfır Risk Sistemi hizmetini kullanarak Tekstil Türkiye tarafından yönetilen Güvenli Hesaba Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Alıcı, ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlü olduğunu ürün bedelinin yatırmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini ve bu sürenin sonunda da ödeme yapmaması halinde ürün alma hakkını kaybedeceğini kabul eder. 

d) Alıcı ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra 3 iş günü +24 saat içinde Satıcı, siteye ürünün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir.  Alıcı, Satıcı'nın siteye ürünün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürünü teslim alıp Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Tekstil Türkiye’ye işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ürünü Satıcı'ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Tekstil Türkiye işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere ürünü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde Güvenli Hesap'ta tutulan ilgili ürüne ait satış bedelinin ancak Satıcı'nın ürünü geri aldığına dair Tekstil Türkiye’ye bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Alıcı, sitede Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını niteliği orijinalliği ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ürünün aslı ile ilgili Tekstil Türkiye’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

f) Alıcı, site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Satıcı'nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya ürüne verilen teklifleri iptal etmesi halinde bu durumdan ötürü Tekstil Türkiye’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını Tekstil Türkiye’den satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g) Alıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesaba gönderdiği satış bedelinin KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra Satıcı'nın Tekstil Türkiye’ye bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini bu süreçte Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Tekstil Türkiye’nin Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

h) Alıcı, sitede Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Tekstil Türkiye’nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ı) Alıcı, Tekstil Türkiye’nin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu ürüne ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını bu taleplerle ilgili Tekstil Türkiye’nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

i) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürün ile ilgili herhangi bir işlem taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Tekstil Türkiye’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, sitede satışa arz ettiği ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda ürün satışa arz etmeye ürünlere teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Tekstil Türkiye tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Satıcı, sitede satışa arz edeceği bir ürün 'Hemen Al' seçeneğini kullanarak önceden açıkladığı sabit bir fiyatla veya Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yaptığı satışlarda da Alıcının 'Hemen Al' seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesaba parayı göndermesi halinde ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra, 3 iş günü +24 saat içinde Site'ye ürünün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir

d) Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcı'nın teklif iptaline ilişkin kurallar saklı kalmak kaydıyla ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'nın ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmakla yükümlü olduğunu ve ürün bedelinin yatırmaması halinde Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve site kuralları doğrultusunda Alıcı'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya ürün bedelini Güvenli Hesaba yatırmaması halinde Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden ürünü daha düşük teklif veren Alıcı'lardan herhangi birine teklif etmek hakkına sahiptir. 

f) Satıcı, satışa arz ettiği ürünün Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya sitenin belirli yerlerinde belirtilen sitenin ve sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g) Satıcı, sitede sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, ürünlerin daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, Tekstil Türkiye’nin ürün arzı ve satışı konusunda hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder

h) Satıcı, sitede satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından ürünün satılmasının dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde sitede satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ı) Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Tekstil Türkiye’ye  işlem talebinde bulunabileceğini veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Tekstil Türkiye’ye işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

i) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca ürünü zamanında hasarsız sitede belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını ürünün Alıcı'ya satışı mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

j) Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesaba gönderdiği satış bedelinin KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Tekstil Türkiye’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Tekstil Türkiye’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

k) Satıcı, site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Tekstil Türkiye’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını sitede satmaya çalıştığı ürünün her ne suretle olursa olsun alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

l) Satıcı, İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Tekstil Türkiye’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Tekstil Türkiye’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde Tekstil Türkiye’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

m) Satıcı, satışa arz ettiği ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekstil Türkiye aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. 

n) Satıcı, Tekstil Türkiye’nin sitede sattığı ürünlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

o) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Tekstil Türkiye’nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Tekstil Türkiye’nin  her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı'nın gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Tekstil Türkiye’nin  maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. Tekstil Türkiye tarafından Satıcı'nın ürünleri yanlış kategorilendirildiğinde veya ürün ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Tekstil Türkiye bu ürünleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Tekstil Türkiye’nin söz konusu ürünleri siteden kaldırması nedeniyle Satıcı'nın Tekstil Türkiye’den zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

5.2. Tekstil Türkiye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Tekstil Türkiye, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Tekstil Türkiye bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Tekstil Türkiye talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Tekstil Türkiye tarafından talep edilen değişiklik ve düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. 

b) Tekstil Türkiye, site üzerinden Tekstil Türkiye kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Tekstil Türkiye tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Tekstil Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Tekstil Tükiye, sitede sağlanan hizmetler ve yer alan ürünler ile ilgili olarak kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

d) Satıcının satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği Tekstil Türkiye tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği Tekstil Türkiye tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 

f) Tekstil Türkiye, kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve sitenin işleyişine ve Kullanıcı Sözleşmesine veya sitenin genel kurallarına ve genel ahlak kurallarına aykırı ve Tekstil Türkiye tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir Tekstil Türkiye bu mesaj ve içeriği oluşturan kullanıcıyı yazılı uyarabilir veya kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

g) Kullanıcılar ve Tekstil Türkiye hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda ortaklık temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

h) Kullanıcıların, siteye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Tekstil Türkiye Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 
ı) Tekstil Türkiye, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Tekstil Türkiye’ye hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin ürünlerin listemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

i) Tekstil Türkiye, kullanıcıların satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir. 

j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Tekstil Türkiye bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 
6. YASAKLI ÜRÜNLER

a) Tekstil Türkiye tarafından sitede verilen hizmetler kapsamında bazı ürünlerin satışa arzı Tekstil Türkiye tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünler sitenin 'Yardım' bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme'nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. Tekstil Türkiye’de satışı yasak olan ürünler, sadece Yasaklı Ürünler listesi  ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya eBay Inc. Politikaları gereği  yasaklanan ürünleri ve ürünler ilişkin kuralları da kapsamaktadır. 

b) Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından sitede satışa arz edilmesi ve bu durumun Tekstil Türkiye tarafından tespit edilmesi halinde Tekstil Türkiye ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Satıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

c) TekstilTürkiye, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, TekstilTürkiye ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, TekstilTürkiye’yi hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Tekstil Türkiye’de doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
d) Satıcı, sitede sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik kullanıcıların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. TekstilTürkiye, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan kullanıcıların sergilediği ürünleri haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.
 
7. HİZMETLER

Tekstil Türkiye tarafından verilen hizmetlerin temelinde kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve site aracılığıyla kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Sıfır Risk Sistemi
 
a) Tekstil Türkiye, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Sıfır Risk Sistemi adında bir ödeme yönetimi hizmeti sunmaktadır. Sıfır Risk Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Sıfır Risk Sistemi bölümünde yer almaktadır. 

b) Kullanıcılar, Sıfır Risk Sistemi'nden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hepsinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Tekstil Türkiye’ye ait değildir. 

c) Site'deki Emlak Kategorisinde ve Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar bölümünde yer alan Otomobil, Motosiklet kategorilerinde gerçekleşen satışlarda Sıfır Risk ve Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli uygulanmaz.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine ilişkin sunulan Hizmetler

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen ürünlere günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması hizmetinden faydalanırlar. 

b) Satıcı ve Alıcı'lar Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme hizmetinden yararlanırlar.

7.3. Ek Hizmetler

Kullanıcılar, Ek Hizmetlere ilişkin olarak Tekstil Türkiye tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan hizmetlere ek olarak Tekstil Türkiye tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Dükkan Servisi, Opsiyonel özellikler ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ek Hizmetlerden de faydalanabilirler.

8. KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve kullanıcıların diğer kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen kullanıcıların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı Profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Tekstil Türkiye hizmetleri ve sitenin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır. 

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı Profiline yeni yorumlar eklenirken, kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen kullanıcıya aittir. Tekstil Türkiye, Kullanıcı Profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. 

c) Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar bulundukları takdirde, Tekstil Türkiye’nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Tekstil Türkiye’nin kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 


d)  Kullanıcıların Kullanıcı Profiline ekledikleri yorumlar Kullanıcı Profilinde değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar hiçbir şart ve koşulda Tekstil Türkiye tarafından değiştirilmeyecektir.
 
e) Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı Profillerini, hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan kullanıcı Tekstil Türkiye’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

f) Kullanıcılar, Tekstil Türkiye tarafından sitede belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Tekstil Türkiye tarafından Kullanıcı Profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. ÜCRETLENDİRME

Tekstil Türkiye satışa arz için ürün listeleme, Sıfır Risk Sistemi'ni kullanma ve Ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini sitenin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. GİZLİLİK POLİTİKASI

TekstilTürkiye, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.TekstilTürkiye, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, hotmail kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Tekstil Türkiye’nin telif haklarına tabi çalışmalar Tekstil Türkiye’ye ait olarak ve Tekstil Türkiye tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Tekstil Türkiye hizmetlerini Tekstil Türkiye bilgilerini ve Tekstil Türkiye’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Tekstil Türkiye’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Tekstil Türkiye’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 

b) Tekstil Türkiye’nin, Tekstil Türkiye Hizmet'leri, Tekstil Türkiye bilgileri, Tekstil Türkiye telif haklarına tabi çalışmalar, Tekstil Türkiye ticari markaları,  Tekstil Türkiye ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

c) Kullanıcılar, Tekstil Türkiye’nin Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri


a) Tekstil Türkiye, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 05.03.2020 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sözleşmenin bir önceki halini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.)

11.3. Mücbir Sebepler
 
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde Tekstil Türkiye, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar Tekstil Türkiye için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tekstil Türkiye’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek kullanıcının  geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Tekstil Türkiye, kullanıcıların İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar fesih sebebiyle, Tekstil Türkiye’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Satıcı tarafından sitede satışa arz edilmesi ve bu durumun Tekstil Türkiye tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı Profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

e) Kullanıcıların, sitede satışa arz ettikleri ürünlerin alım-satımlarını, Sıfır Risk Sistemi'ni kullanmamaları.

12. EK KURALLAR

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler.